Nabiranje, gojenje, sušenje in shranjevanje zdravilnih rastlin

Nabiranje, gojenje, sušenje in shranjevanje zdravilnih rastlin

Nasveti za pravilno nabiranje zdravilnih rastlin Čas, način in mesto nabiranja zdravilnih rastlin imajo velik vpliv na kakovost droge. Praviloma rastlinske dele nabiramo samo v lepem vremenu, najprimernejše letno obdobje pa je za različne zdravilne rastline različno. Vsebnost učinkovin se v rastlinah oziroma v njihovih posameznih delih preko leta spreminja.…