Zdravila

V preteklosti so bila zdravila le rastlinskega in živalskega izvora. Takrat je bila njihova uporaba namenjena pretežno zdravljenju in lajšanju bolezni. Danes pa je izvor zdravil bistveno obsežnejši, zato se tudi zdravila uporabljajo v širšem pomenu.

Zdravila so danes po poreklu lahko človeškega, živalskega, rastlinskega, mikrobiološkega ter kemičnega izvora, ali izdelana s pomočjo kompliciranih biotehnoloških postopkov.

Kaj pravi Zakon o zdravilih?

“Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih. Za zdravilo velja tudi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporablja pri ljudeh ali živalih ali se daje ljudem ali živalim z namenom, da bi se ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije prek farmakološkega, imunološkega ali presnovnega delovanja ali da bi se določila diagnoza.”

Tako danes zdravila uporabljamo za:

  • zdravljenje in lajšanje bolezni,
  • preprečevanje bolezni,
  • za odkrivanje bolezni,
  • za učinkovanje na zgradbo in delovanje telesa (v smislu ponovne vzpostavitve fizioloških funkcij, njihovega izboljšanja ali pa spremenjenega delovanja).
Uporaba zdravil je torej zelo široka. Uporabljamo jih pri ljudeh in živalih. Ne uporabljamo jih samo za zdravljenje, ampak tudi za preprečevanje in celo za ugotavljanje bolezni. Z njimi lahko na tak ali drugačen način vplivamo na delovanje organizma.