Zdravila rastlinskega izvora

Zdravila rastlinskega izvora postajajo vedno bolj priljubljena in njihova uporaba raste. Nepravilno pa je prepričanje, da so ta zdravila popolnoma varna, neškodljiva in brez neželenih učinkov.

Večina zdravil ima izvor v naravi. Učinkovine, ki so jih našli v naravi, so izolirali, izdelali sintetične analoge in jih spremenili tako, da so dobili učinkovine s še boljšimi lastnostmi.

Vir: envisionbiotechnology.com

Kljub rastoči priljubljenosti zdravilnih rastlin so za večino podatki o njihovi učinkovitosti zelo pomanjkljivi. Veliko zdravilnih rastlin uporabljamo tradicionalno, zelo malo pa je znanstvenih podatkov o njihovih učinkovinah in farmakoloških učinkih. Za nekatere rastline imamo podatke iz farmakoloških študij na živalih, s katerimi lahko razlagamo nekatere učinke.

Vrednotenje in nadzor

Za vrednotenje zdravil rastlinskega izvora veljajo zelo stroga načela. Njihovo učinkovitost morajo dokazati z naključnimi, dvojno slepimi in s placebom nadzorovanimi kliničnimi študijami.

Zdravila rastlinskega izvora morajo biti, tako kot vsa druga zdravila, kakovostna, varna in učinkovita. Proizvajalec mora, preden pridobi dovoljenje za promet, dokazati, da zdravilo ustreza zahtevanim standardom.

Vir: envisionbiotechnology.com
Vir: envisionbiotechnology.com

Nadzor kakovosti zdravil rastlinskega izvora predstavlja specifično problematiko. Vzrok za to je zapletena sestava zdravilnih rastlin in nihanje vsebnosti zdravilnih učinkovin zaradi okoljskih vplivov. Velikokrat celo ne vemo, katera spojina ali skupina spojin je nosilka farmakološkega učinka. Zaradi tega je vrednotenje izredno zapleteno. 

Z nadzorom je potrebno začeti že pri pridobivanju vhodnih surovin. Pri istovetenju rastlinskega materiala morajo upoštevati nihanja v okviru vrste in med vrstami, okoljske dejavnike, čas žetve, uporabljeni del rastline, sušenje, shranjevanje in prisotnost tujih primesi (npr. pepela, tujih organskih primesi, mikroorganizmov, žuželk, pesticidov, težkih kovin, toksinov, radioaktivnih snovi itd.). 

http: envisionbiotechnology.com
http: envisionbiotechnology.com

Rastlinske ekstrakte morajo izdelovati iz kakovostnih vhodnih surovin po načelih dobre proizvodne prakse.

Zdravilna zelišča imajo lahko tudi neželene učinke

Bolniki zdravljenje z zdravili rastlinskega izvora večinoma napačno razumejo kot blago, neškodljivo in popolnoma varno alternativo v smislu »narava ima vedno prav«. Vendar pa imajo lahko tudi zdravila rastlinskega izvora neželene učinke. Najbolj pogosti so draženje, alergijske reakcije, učinki na srce in imunski sistem ter toksični učinki.

Vir: www.drweil.com
Vir: www.drweil.com

Uporaba zdravil rastlinskega izvora raste tudi pri starejši populaciji. Ti bolniki navadno poleg zdravil na recept uporabljajo tudi več zdravil rastlinskega izvora. Čeprav imajo lahko zdravila rastlinskega izvora pri teh bolnikih številne koristne učinke, moramo biti previdni zaradi možnega medsebojnega delovanja zdravil in neželenih učinkov.

Moj farmacevt vam odgovarja tudi na vprašanja o medsebojnem delovanju zdravil. Obiščite naš svetovalni kotiček, kjer smo vam vedno na voljo.