Pogoji uporabe

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.mojfarmacevt.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Tadeje Zupančič, mag. farm. (v nadaljevanju Lastnik spletne strani), in je informativne narave. Informacije na spletni strani www.mojfarmacevt.si ne nadomeščajo posveta z osebnim zdravnikom, ki je edini poklican za pravilno presojo in zdravstvene nasvete glede vaše bolezni oziroma vaših težav ter za izbiro in način jemanja zdravil.

Omejena odgovornost

Lastnik spletne strani ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.mojfarmacevt.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Lastnik spletne strani bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušala zagotavljati njihovo ažurnost in točnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost.

Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila. Izjave avtorjev sporočil in komentarjev ne izražajo mnenja urejevalcev sistema in za njih ne odgovarjamo.

Za članke, v katerih je obravnavano delovanje učinkovin in zdravil, ki se izdajajo na zdravniški recept, velja opozorilo Ministrstva za zdravje: “Ministrstvo za zdravje opozarja, da besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le na zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku lahko presoja le pooblaščeni zdravnik. Dodatne informacije lahko dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.”

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.mojfarmacevt.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Lastnik spletne strani bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh www.mojfarmacevt.si, razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.